Bomenwijk - Delft

Samen met de gemeente Delft vernieuwen wij de Bomenwijk. Het oorspronkelijke plan bestond uit 5 deelfasen. De twee grootste fasen (1 en 2, samen iets meer de helft van het totale plan) rondden we in 2009 al af. In september 2022 zijn in totaal 190 woningen gesloopt aan de:

  • Tweemolentjeskade 59 t/m 82
  • Appelstraat 1 t/m 4a
  • Wilgenlaan 11 t/m 46
  • Meidoornlaan 2 t/m 36
  • Meidoornlaan 38 t/m 68a
  • Esdoornlaan 29 t/m 35a
  • Esdoornlaan 13 t/m 27a
  • Lijsterbeslaan 2 t/m 48
  • Prunuslaan 2 t/m 48


We bouwen ongeveer 147 woningen terug. Investeerder Monteban heeft samen met Urban Climate Architects uit Delft de bouwgrond aan de Tweemolentjeskade gekocht. Zij bouwen de nieuwbouw op de hoek van de Wilgenlaan en de Tweemolentjeskade (fase 5, paars op het kaartje). Het appartementengebouw en de boven- en benedenwoningen (deelfasen 3 en 4) leverden we eind maart 2023 op.

Met de nieuwbouw zorgen we voor een breder aanbod van woningtypen en huurprijzen. Met het afmaken van de wijkvernieuwing wordt de Bomenwijk een gemengde wijk, die plaats biedt aan de woonwensen van verschillende bewoners, zoals starters, gezinnen en ouderen.


Plattegrond van de nieuwbouw

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Ipse de bruggen in de Bomenwijk

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze vinden het belangrijk dat deze groep mensen een goed leven heeft. Daarom bieden ze de best mogelijke zorg en begeleiding. Zo ook in de Bomenwijk.

In het appartementengebouw aan de linkerkant (zie T-blok in plattegrond hierboven) zijn 14 appartementen toegewezen aan 13 cliënten. Eén appartement zetten ze in als steunpunt. De cliënten hebben geen 24/7 zorg nodig maar krijgen begeleiding waar dit nodig is. Overdag gaan ze naar een dagbesteding of het werk. Deze vorm van wonen is de meest zelfstandigste manier. Heeft u vragen aan Ipse de Bruggen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800 99 88 777.

Meer informatie

Omwonenden en oud bewoners informeren we regelmatig en betrekken we bij de plannen en de werkzaamheden. Dat doen we via de klankbordgroep en nieuwsbrieven. Woont u hier en wilt u meer informatie over de Bomenwijk? Neem dan contact met ons op.
Nieuwsbrieven