Onze klachtenprocedure

U heeft uw klacht besproken met onze medewerker, maar samen komt u niet tot een oplossing. Dan kunt u een officiële klacht indienen. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht hebben wij een duidelijke klachtenprocedure:

1

Een klacht indienen

Geeft u uw klacht schriftelijk aan ons door. Uw weergave van de gebeurtenissen is voor ons het uitgangspunt van de behandeling. Vindt u het lastig om de klacht te verwoorden, dan kan onze klantenservice u helpen bij het invullen van het klachtenformulier. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook een afspraak maken.

Klacht doorgeven

2

We nemen uw klacht in behandeling

We kijken altijd eerst: gaat het echt om een klacht over onze dienstverlening of is het een andere melding, bijvoorbeeld burenoverlast. Daarvoor hebben we namelijk een ander formulier. Ook checken we of u uw klacht al met de betrokken medewerker heeft besproken. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen het probleem op te lossen.

3

Uitspraak

Wij onderzoeken uw melding en nemen binnen 12 werkdagen contact met u op.

4

Niet eens?

Bent u het niet eens met de uitspraak, of de door ons voorgestelde of uitgevoerde oplossing? U kunt dan naar de onafhankelijke Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland stappen.

Klachtencommissie