Vergoeding voor huishoudens met blokaansluiting

De overheid heeft een prijsplafond ingesteld om huishoudens tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Dit prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens met een blokaansluiting. Woont u in een woongebouw met een gedeelde energieaansluiting, zoals blokverwarming of stadsverwarming? Dan heeft u recht op de 'Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluiting' (TTB). De overheid maakte in april de regels in de staatscourant bekend.

Heeft u een blokaansluiting:

Vóór 1 oktober 2023 wordt voor u bij de overheid de vergoeding aangevraagd. U hoeft zelf niets te doen.

Hoe hoog uw vergoeding is, weten wij nog niet. De totale vergoeding voor uw woongebouw verdelen we met u en uw buren, zoals we dat ook met de kosten doen. Dit is wettelijk bepaald voor huurders met een blokaansluiting. Dit betekent dat de ontvangen vergoedingen voor alle huishoudens gebruikt worden om de energierekening voor het gehele woongebouw te verlagen.

U betaalt maandelijks een voorschot voor warmte en/of elektriciteit voor uw woning aan ons. Op uw afrekening servicekosten berekenen wij de echte kosten. Het voorschot dat u maandelijks heeft betaald en uw vergoeding trekken we van uw jaarkosten 2023 af. Op uw afrekening servicekosten die u voor 1 juli 2024 ontvangt, staat uw vergoeding.

Afrekening Servicekosten

Voor 1 juli 2024 ontvangt u de afrekening servicekosten over 2023. Heeft u te veel aan voorschotten betaald? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig aan voorschotten? Dan betaalt u geld bij.

Waarom passen we de voorschotten nu niet aan?

We zien op dit moment geen reden om uw huidige voorschot te verlagen. Op 1 februari 2023 verhoogden wij uw voorschot met 40%. Wij hielden toen al rekening met een ontvangen vergoeding voor blokaansluitingen. We zijn toen uitgegaan van het gemiddelde verbruik in het afgelopen jaar. Daarnaast is het wettelijk toegestaan om de voorschotten slechts 1 keer per jaar aan te passen.

Beoordeling op complexniveau

In de maand juli gaan wij het effect van de vergoeding op de totale energielasten van uw wooncomplex berekenen. Als wij verwachten dat u nu te veel voorschot stookkosten betaalt, dan zijn we van plan om het voorschot te verlagen. Ons streven is om dit vóór 1 september 2023 te realiseren.

Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen?

Ja, u kunt uw voorschot verlagen, bijvoorbeeld omdat u zuiniger bent geweest met energie of doordat uw persoonlijke situatie is gewijzigd. We willen voorkomen dat u bij de afrekening extra moet betalen. Als we het bedrag verlagen, loopt u het risico dat u moet bijbetalen.

Verlaging stookkosten aanvragen

Kan ik mijn voorschotbedrag verhogen?

Ja, dat kan. U vraagt dit aan via onderstaande knop.

Verhoging stookkosten aanvragen


Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op. We zoeken samen met u naar een oplossing.


Tips bij hoge energieprijzen