Woning: huuraanpassing en bezwaar maken

Bent u het niet eens met de huurverhoging van uw woning? Mogelijk kunt u bezwaar maken.

Log in met uw Mijn-account en beantwoord de vragen. U leest wat wij voor u kunnen doen.

Huuraanpassing bekijken


U huurt iets anders van ons:

Bedrijfsruimte
Parkeerplaats, garage of berging

Veelgestelde vragen

Welke documenten stuur ik mee met mijn bezwaar?
Welke documenten u mee moet sturen ligt aan de reden van uw bezwaar.
Zorg dat u de documenten bij de hand (digitaal) heeft, voordat u start met bezwaar maken.

Is uw huishoudinkomen gedaald?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,9% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u het volgende toe;
 • Een inkomensverklaring 2022 van de Belastingdienst van alle bewoners.
 • Uittreksel BRP waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven
Bent u chronisch ziek?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,9% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u in ieder geval één van de volgende documenten toe;
 • Zorgindicatie minimaal 10 uur per week thuisverzorging/-verpleging
 • Indicatie verpleeghuiszorg, maar thuiswonend
 • Geldige zorgindicatie
 • ADL-indicatie
 • Beschikking WMO voor woningaanpassing
 • Verklaring blind zijn voor minimaal 95% van huisarts
 • Blijk van waardering voor mantelzorg van gemeente voor een lid van het huishouden
Bent u het oneens met de puntentelling van uw woning?
Mijn bezwaar is afgewezen, wat nu?

Wijzen wij uw bezwaar af, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt uw bezwaar intrekken of een uitspraak van de Huurcommissie vragen:

 • Bezwaar intrekken
  Kiest u ervoor om uw bezwaar in te trekken? Dan voeren wij per 1 juli 2023 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 1 augustus 2023 uw bezwaarschrift bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie.
Bezwaar intrekken

 • Naar de Huurcommissie
  Zijn wij het niet eens met uw bezwaar en u wilt het bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar voor te leggen aan de Huurcommissie. Wij sturen uw bezwaar en de benodigde stukken uiterlijk 7 augustus 2023 op naar de Huurcommissie. U ontvangt hiervan een bericht van de Huurcommissie.
U bent akkoord met mijn bezwaar, wat kan ik verwachten?
Zijn wij akkoord met uw bezwaarschrift? Dan passen wij de huur per 1 juli 2023 met het nieuwe percentage aan. Dit bevestigen we per brief aan u. Dit bevestigen we per brief aan u.
Hoe kan ik mijn bezwaar intrekken?
U kunt uw bezwaar online intrekken. Trekt u uw bezwaar in dan voeren wij per 1 juli 2023 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 1 augustus 2023 uw bezwaarschrift bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie.

Bezwaar intrekken